UW WEBSITE
UW WEBSHOP
ONZE PASSIE

Website ontwerp en ontwikkeling | Webshop ontwikkeling | Zoekmachine optimalisatie | Social media

FOCUS OP UW ONLINE RESULTATEN

WEBSITE ONTWERP EN ONTWIKKELING
Jouw optimale website die past bij jouw doelgroep. Mooie hedendaagse uitstraling en goed vindbaar in zoekmachines.

WEBSHOP ONTWIKKELING
Een webshop waar je klanten snel en eenvoudig kunnen zoeken en afrekenen geen probleem is.

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE
Door de juiste woorden en tekstopbouw zorgen we er voor dat jouw webshop en/of webshop hoog scoort in zoekmachines.

SOCIAL MEDIA

Met de juiste koppeling naar social media bereik je een grotere doelgroep en vinden zij de juiste weg naar jouw website-webshop.

Home

ENKELE PROJECTEN

Hier enkele projecten uit ons portfolio

ltvdommelen

LTV Dommelen Website-ontwerp en ontwikkeling

Een verenigingswebsite waarbij de diverse commissies hun eigen pagina’s kunnen onderhouden.

zevenbergenzonne-energie

Zevenbergen Zonne-energie
Website herontwerp projecten

Overzetten van projectgegevens in pdf naar projectenmodule van jetpack.

sportshop4all

SportShop4All Webshop ontwikkeling

Ontwikkeling van een webshop voor de verkoop van een selectieve groep van sportartikelen.

snoepdiscount

Snoepdiscount
Webshop ontwerp en inrichting

Ontwerpen, opzetten en inrichten webshop

WAAROM ZOU U VOOR ORDIOR KIEZEN?

Ordior is een all-round internet bureau. Wij helpen u graag met de inzet van online middelen om uw doelen te bereiken. Een goede website of webshop draagt niet alleen bij aan een grotere naamsbekendheid. Met de inzet van juiste online marketing tools kweekt u loyaliteit bij uw bezoekers en nog beter; laat u uw bezoekers positief over u doorvertellen!

Ordior realiseert geoptimaliseerde websites en webshops. Via een uitgekiende en originele online marketing campagne brengen we uw website of webshop onder de aandacht van het juiste publiek.

Al sinds 2005 ontwikkeld Ordior websites, webshop en web-applicaties . Vanuit een verrassende invalshoek vormen frisse ideeën de basis om uw doelgroep kennis te laten maken met uw producten of diensten. Onze expertise ligt bij het tot stand brengen van deze interactie. De websites, webshops, social media en zoekmachine optimalisaties die hiervoor nodig is zijn vormen de basis van uw online succes.

De website of webshop die we voor u realiseren is gericht op uw doelgroep. Vanuit het perspectief van uw doelgroep worden uw bezoekers benaderd. De website of webshop moet niet alleen aantrekkelijk zijn, uw doelgroep moet zich kunnen identificeren met uw online presentatie. Door de juiste middelen en technieken in te zetten zorgt Ordior er voor dat uw website een succes wordt en u uw doelstellingen behaalt.

Wij hebben onze ideeën over hoe uw website tot stand moet komen. Vanuit onze ervaring bedenken en ontwikkelen we een oplossing waar u uw doelstellingen mee bereikt. Hierbij nemen we uw mening serieus, ten slotte kent u uw doelgroep het beste. Tezamen weten we uw doelgroep te bereiken en op de juiste manier te benaderen en uiteindelijk te laten resulteren in conversies en wordt de doelgroep uw klantenkring.

Privacy verklaring Ordior

Ordior, gevestigd aan Valkenierstraat 144
5555 JE Valkenswaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.ordior.nl
Valkenierstraat 144
5555 JE Valkenswaard
Tel +31 622243348
Email: info@ordior.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ordior verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ordior.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Ordior verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Ordior analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Ordior verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De manier waarop we gegevens verzamelen
Ordior verwerkt enkel persoonsgegevens waarvan door de persoon in kwestie zelf actief gekozen is om deze informatie met ons te delen. Ordior verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten. Ook worden uw gegevens verzamelt wanneer u deze in een van onze fysieke winkels verstrekt wanneer u een klanten account aanmaakt, bijvoorbeeld tijdens het afrekenen van uw producten. Ordior verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, een overeenkomst die u met Ordior heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Ordior bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: 8 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Ordior deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ordior blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ordior uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Ordior gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ordior gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ordior en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ordior.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ordior wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ordior neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ordior.nl

Je kunt ontwerpen en creëren en de meest prachtige plek in de wereld bouwen. Maar je hebt mensen nodig om de droom waar te maken.

– Walt Disney

Contact

We zijn momenteel mogelijk niet aanwezig. Maar stuur een email en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Wijzig tekst captcha txt